Văn hóa xã hội

HĐND huyện Hưng Hà tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.

Sáng ngày 30/03/2011, HĐND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.

Xây dựng đảng

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Tin kinh tế

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Nông nghiệp nông thôn

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Gương người tốt

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Giáo dục y tế

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

An ninh quốc phòng

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Du lịch lễ hội

Một số giống lúa mới, có triển vọng của công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC)      đã tổ chức giới thiệu một số giống lúa mới, có triển vọng, sẽ được đưa vào trồng đại trà trong thời gian tới như: Thái Xuyên 111, Super 303, Nghi Hương ưu 305, TBR45, TBR36, Win all 701, Win all 702...

Hỏi đáp

Lượt truy cập

Lượt truy cập

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.thaibinh.gov.vn Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên