Tin kinh tế

Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

Văn hóa xã hội

HĐND huyện Hưng Hà tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.

Sáng ngày 30/03/2011, HĐND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

Sáng ngày 15/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2010 ).

  Giáo dục y tế

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  Nông nghiệp nông thôn

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  Gương người tốt

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  Du lịch lễ hội

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  An ninh quốc phòng

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  Xây dựng đảng

  Tập trung chuẩn bị sản xuất vụ đông năm 2010

  Vụ đông năm nay, tỉnh Thái Bình chủ trương tạo đột phá mới về diện tích, phấn đấu đạt trên 45.000 ha cây vụ đông

  Vũ Thư mở rộng diện tích đậu tương

  Vụ đông 2010, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 7.726 ha, tăng 685 ha so với vụ đông 2009 - là vụ được ghi nhận đạt diện tích cao nhất trong lịch sử gieo trồng cây vụ đông của huyện, trong đó chủ lực là cây đậu tương 4078 ha… Vũ thư xác định đây là cơ hội vươn lên làm giầu của bà con nông dân trong huyện.

  Hỏi đáp

  Lượt truy cập

  Lượt truy cập

   

  UBND HUYỆN HƯNG HÀ
  Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
  website: www.hungha.thaibinh.gov.vn Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên