Xây dựng trang thông tin của Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Sở Thông tin & truyền thông triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp &PTNT Thái Bình. Với việc xây dựng trang điện tử của ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp được những thông tin chuyên ngành bổ ích, đây thực sự là bước đột phá trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp &PTNT của tỉnh.

Quang Phong
(Sở Nông nghiệp & PTNT)

Hỏi đáp

Lượt truy cập

Lượt truy cập

 

Trang thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Bình - http://www.thaibinh.gov.vn - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: stttt@thaibinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Minh Chính.