HĐND huyện Hưng Hà tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.
Sáng ngày 30/03/2011, HĐND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND & UBND nhiệm kỳ 2004- 2011.

           Đồng chí Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên – Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình; Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Đức Dự, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện;  Các đồng chí Nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện; Các đồng chí thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XVII…. đã tới dự

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết
 
          Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Hưng Hà đã tổ chức 15 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng cao. HĐND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết bám sát chủ trương của huyện, phù hợp với tiềm năng địa phương, thể hiện rõ là cơ quan quyền lực Nhà nước và đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Các kỳ họp được chuẩn bị nội dung chu đáo, tổ chức đúng luật định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã có những cải tiến và chất lượng, những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đề xuất được các ngành chức năng kịp thời giải quyết. Các nghị quyết được ban hành đều phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, đã từng bước đi vào đời sống nhân dân
 
 

Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004- 2011của UBND huyện
 

Đồng chí Nguyễn Đức Dự, Phó chủ tịch HĐND huyện
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004- 2011của HĐND huyện
 
 
          Trên cơ sở nghị quyết HĐND nhiệm kỳ 2004 – 2011. UBND huyện Hưng Hà đã điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt hiệu quả cao. Nền kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 13%/ năm. Năng suất lúa bình quân đạt 134 tạ/ha ( tăng 6,7 % so với năm 2004), là huyện luôn dẫn đầu năng suất lúa của tỉnh. Giá trị sản xuất CN – TTCN năm 2004 đạt 460 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt 1.438,9 tỷ đồng ( tăng gấp 1,3 lần ). Đến nay toàn huyện có 161 doanh nghiệp, 45 làng nghề, 3 xã nghề được UBND tỉnh công nhận. Cơ cấu kinh tế trong huyện đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng CN- TTCN, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoạt động thương mại, tài chính, ngân hàng và dịch vụ phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng và đời sống nhân dân. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào tiếp tục ổn định vững chắc và phát triển, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong những năm tiêp theo.
 

Đồng chí  Vũ Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
          Phát biểu tại hội nghị , Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của HĐND &UBND huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2004- 2011. Trong thời gian tới, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. Thực hiện nghiêm túc NQ 11 của Chính phủ và Kết luận số 02 của Bộ chính trị về kiềm chế lạm phát,ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người nghèo, người thu nhập thấp. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thu, chi tài chính. Duy trì kỷ cương, nền nếp và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tôt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…
 
 

 
Tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị
 
Tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, HĐND & UBND huyện đã tặng giấy khen cho 22 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND và UBND huyên nhiệm kỳ 2004- 2011.
 
Văn Học – Cao Mừng
Đài phát thanh Hưng Hà

Hỏi đáp

Lượt truy cập

Lượt truy cập

 

Trang thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Bình - http://www.thaibinh.gov.vn - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: stttt@thaibinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Minh Chính.