Lịch công tác tuần của Huyện Hưng hà

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2017
(Từ ngày: 22/05/2017 - Đến ngày: 28/05/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 22/05/2017
Thứ ba 23/05/2017
Thứ tư 24/05/2017
Thứ năm 25/05/2017
Thứ sáu 26/05/2017
Thứ bảy 27/05/2017
Chủ nhật 28/05/2017
UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.thaibinh.gov.vn Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên