Lịch công tác tuần của Huyện Hưng hà

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2018
(Từ ngày: 01/10/2018 - Đến ngày: 07/10/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 01/10/2018
Thứ ba 02/10/2018
Thứ tư 03/10/2018
Thứ năm 04/10/2018
Thứ sáu 05/10/2018
Thứ bảy 06/10/2018
Chủ nhật 07/10/2018
UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.thaibinh.gov.vn Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên