Lịch công tác tuần của Huyện Hưng hà

Tuần trước Tuần thứ 2 năm 2019
(Từ ngày: 07/01/2019 - Đến ngày: 13/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 07/01/2019
Thứ ba 08/01/2019
Thứ tư 09/01/2019
Thứ năm 10/01/2019
Thứ sáu 11/01/2019
Thứ bảy 12/01/2019
Chủ nhật 13/01/2019
UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.thaibinh.gov.vn Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên