A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 15/7/2020, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX bước sang ngày làm việc thứ 2, phiên thảo luận, chất vấn, thực hiện quy trình công tác cán bộ và bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa XIX; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện dự kỳ họp.....

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đoàn chủ tịch kỳ họp

Mở đầu phiên họp, Đồng chí Nguyễn Nhật Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ.

Trong nội dung thảo luận và chất vấn, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ngành, cơ quan, đoàn thể của huyện đã tham gia thảo luận, trả lời chất vấn làm rõ các nội dung: Các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai; vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường của một số hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động nấu, giặt, tẩy, nhuộm xã Thái Phương. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát triển các ngành dịch vụ - thương mại; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và các hoạt động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm….. Tham gia thảo luận và trả lời chất vấn, các đại biểu đã cơ bản nêu đúng, đủ, trọng tâm vào kết quả đạt được và các vấn đề tồn tại; đồng thời tiếp thu các ý kiến để xem xét, tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thừa. Miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Đình Xưởng.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

Phát biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận kết quả mà huyện Hưng Hà đạt được trong thời gian qua; đồng thời làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần chủ động, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch Covid-19, không để phát sinh, lây lan; không được chủ quan lơ là, coi nhẹ trước những diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19 ở các nước trên thế giới. Phát huy kết quả đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém; tiếp tục các giải pháp quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới để có chuyển biến tích cực hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng, bàn bạc, thảo luận, thống nhất để ban hành các chương trình, dự án, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, cơ quan, đơn vị và của huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ qua đã đề ra. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trước mắt: Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt đề án sản xuất vụ đông; có kế hoạch ứng phó, ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh gây ra. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất trồng trên đất hai lúa giai đoạn 2020 – 2025 ở một số địa phương để nhân ra diện rộng. Thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn với thị trường, mở rộng nuôi cá lồng trên sông. Tiếp tục chỉ đạo 5 xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2020, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung NTM đến năm 2030 ở các xã và quy hoạch vùng huyện đến năm 2040 và khẩn trương hoàn thành quy hoạch 2 thị trấn, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng điện chiếu sáng. Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nước sạch, phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện có 100% hộ đấu nối, sử dụng nước sạch. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, khắc phục cơ bản những hạn chế yếu kém về công tác quản lý đất đai trong thời gian vừa qua. Chủ đạo thực hiện tốt thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư và các điểm xử lý tập trung. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện; chú trọng phát triển nghề và làng nghề. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo đúng, đủ thủ tục, tránh lãng phí thất thoát. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2020 của các địa phương và của huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Quản lý chặt chẽ các hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa lễ hội. Đẩy mạnh, nâng cao công tác thông tin truyền thông. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – địa phương theo kế hoạch, giữ vững ANTT, an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn. Duy trì và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các sự việc mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài. UBND huyện đề nghị Huyện ủy, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo; phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp. Để thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong huyện. UBND huyện khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND thành các quy định, cơ chế, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Rà soát, kịp thời tháo gỡ thực chất, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Chủ động điều hành và cơ cấu lại chi ngân sách đảm bảo cân đối nâng sách các cấp năm 2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, trước hết tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn thông tin. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND, cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện , các ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong huyện, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Nguyễn Tuyết – Văn Mạnh

Đài TT-TH Hưng Hà

 


Nguồn: hungha.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 523
Hôm qua : 375
Tháng 10 : 15.377
Năm 2020 : 94.164