A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri huyện Hưng hà trước kỳ họp 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương; Thực hiện chương trình phối hợp công tác của UBMTTQ với HĐND - UBND huyện. Sáng ngày 25/11, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện trước kỳ hợp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 -2021 tại 4 điểm xã : Tân Tiến, Minh Hòa, Minh Khai và Văn Cẩm.

Các đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại cụm xã Tân Tiến

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri

Tại xã Tân Tiến, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Hải Triều – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đ/c Trần Minh Tuấn – Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Đ/c Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Đức Kiên – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc với cử tri xã: Tân Lễ, Canh Tân, Cộng Hòa, Hòa Tiến, Liên Hiệp, Tân Hòa, Phúc Khánh, Tân Tiến và Thị trấn Hưng Nhân. Sau khi nghe báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp 11 HĐND tỉnh, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021, cử tri đã tham gia ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề chính như: Sản xuất nông nghiệp, giao thông, giải quyết chế độ với người và gia đình có công với cách mạng. Đề nghị các cấp, các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả. Quy định cụ thể việc cấp kinh phí cho cử tri đi dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Hỗ trợ giải toả những điểm đen từ cống nhâm lang đi cộng hoà và đền tiên La đi Tt Hưng Hà để đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy nhanh thủ tục nâng cấp sửa chữa tuyến đường DH 65 và tuyến đương nối 2 xã Canh Tân, Tân Hoà. Giải quyết hỗ trợ đền bù cho nhân dân xã Canh tân khi thu hồi đất bãi để xây dựng kè Đào Thành. Việc quy hoạch và triển khai xây dựng tuyến đường Bắc Long Hưng trên địa bàn TT Hưng Nhân, điều chỉnh mức giá đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Triển khai việc di chuyển nhà máy gạch cầu Nai. Hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia chống dịch Covid và bệnh dịch tả lơn Châu Phi, xem xét việc tinh giảm đối với các đồng chí bán chuyên trách …

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đề nghị các đại biểu, ngành liên quan tổng hợp ý kiến cử tri để trình HĐND kỳ họp tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát lại các mục tiêu, tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri cụm xã Minh Hòa

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy tiếp thu ý kiến cử tri

Tại xã Minh Hòa, Đoàn  Đại biểu HĐND huyện khóa 19 đã tiếp xúc với gần 300 cử tri của 9 xã gồm: Minh Hòa, Hồng Minh, Chí Hòa, Độc Lập, Minh Tân, Thái Phương, Thái Hưng, Hồng an và Tiến Đức. Đ/c Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Ngô Quang Khởi - Ủy viên BTV Huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tới dự. Đoàn đại biểu HĐND có Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà- Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu tổ số 2 HĐND huyện khóa 19.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tổng kết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, các cử tri đã vui mừng, nhất trí với những kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10. Đồng thời tập trung thảo luận, tiếp tục  phát biểu ý kiến kiến nghị. Ông Hoàng Văn Bẩy cử tri xã Minh Hòa đề nghị ngành nông nghiệp hướng dẫn cho HTX điều chỉnh định mức kinh tế, khoa học kỹ thuật cho phù hợp, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ giống cây màu vụ đông và phân bổ đều cho các xã, thị trấn, hỗ trợ máy móc cơ giới hóa cho sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý đất đai, có chính sách hỗ trợ các xã quy hoạch đất đai bán đấu giá công khai để địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.....Ông Tạ Duy Chế cử tri xã Minh Tân kiến nghị về việc xử lý nước thải tại khu CN xã Thái Phương ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, vẫn chưa phân loại rác thải sinh hoạt, trong xây dựng nông thôn mới 1 số tiêu chí vẫn còn gặp khó khăn, chưa hoàn thành. Ông Đào Xuân Huê cử tri xã Hồng Minh phát biểu ý kiến về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, ảnh hưởng  môi trường từ trại bò Việt Hùng tới đời sống nhân dân, có cơ chế hỗ trợ cho đội thanh tra nhân dân; không lồng ghép, khiêm nhiệm đối với người cao tuổi cấp xã, thị trấn, tăng mức kinh phí hoạt động cho các tổ chức  hội.... Ông Nguyễn Văn Quyên cử tri xã Minh Tân kiến nghị về chế độ chính sách cho người có công...Ông Tạ Duy Phước cử tri xã Minh Hòa ý kiến về việc thực hiện các chính sách xã hội...

Thay mặt đoàn đại biểu số 2 HĐND huyện Đ/c Bùi Xuân Phóng- Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã giải trình 1 số thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 sắp tới./. 

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Minh Khai

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri

Tại xã Minh Khai, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 3 đã tiếp xúc với trên 100 cử tri thuộc 8 xã- thị trấn gồm xã: Minh Khai, Hồng Lĩnh, Kim Trung, Văn Lang, Thống Nhất, Đoan Hùng, Hùng Dũng và TT Hưng Hà.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đoàn đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Cử tri các xã, thị trấn trong cụm đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Có kế hoạch nạo vét  sông trục từ ngã tư la tới Trạm Chay xã Thống Nhất để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đề nghị UBND huyện, phòng Tài nguyên môi trường vào cuộc có biện pháp khắc phục tình trạng xả thải của công ty Tiến Phú gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự....

Thay mặt đoàn Đại biểu HĐND huyện, đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình 1 số ý kiến trong thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri giao cho bộ phận chuyên môn tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.

 Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm số 4 xã Văn Cẩm

Tại xã Văn Cẩm, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri cụm số 4 gồm 9 xã: Văn Cẩm, Điệp Nông, Dân chủ, Duyên Hải, Bắc Sơn, Đông Đô,Tây Đô, Hòa Bình và Chi Lăng. Đ/c Trịnh Quang Hiệp- Trưởng Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Thái Bình; đ/c Nguyễn Minh Hồng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

    Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI; Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX. Một số cử tri trong cụm số 4 đã kiến nghị tỉnh và huyện có cơ chế hỗ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý hệ thống giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Cần tập trung quy hoạch diện tích để đấu giá đất thuộc cánh đồng thôn Khánh Nội, xã Văn Cẩm . Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách xã hội và gia đình người có công với cách mạng... 

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện,đ/c Vũ Văn Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền và sẽ phản ánh lên HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Nhóm phóng viên

Đài TT – TH Hưng Hà


Nguồn:hungha.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 499
Hôm qua : 932
Tháng 04 : 16.176
Năm 2021 : 75.186