Sáng ngày 10/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành TT&TT.