A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 12/01, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Nhật Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện; Đồng chí Đinh Bá Khải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị....

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện  báo cáo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền

Đồng chí Đinh Bá Khải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Hương, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021.

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực sự là ngày hội của toàn dân, dịch Covid 19 bùng phát trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Do đó, công tác tín ngưỡng, tôn giáo đã được Huyện ủy, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ đến các cán bộ, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong huyện. Phòng, ban, ngành chức năng của huyện và thành viên ban chỉ đạo huyện có sự lãnh đạo, phối hợp ngày càng chặt chẽ, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong huyện bảo đảm ổn định, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện Chỉ thị 30 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 30 của BCĐ, đã ra mắt 3 mô hình tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ Công giáo và nhân dân treo cờ Tổ Quốc nhân các ngày lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước của địa phương tại Giáo xứ Hà Xá 1 xã Tân lễ, Giáo xứ Duyên Lãng xã Minh Hòa, giáo xứ Nhân Phú xã Hùng Dũng. Trao tặng 18 lá cờ khổ lớn, 1400 lá cờ Tổ quốc tặng các giáo xứ và gia đình tín đồ Công giáo. Phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn thực hiện dân chủ với thực hiện các nghị quyết của Đảng. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Trong năm, Huyện đã thành lập 10 đoàn giám sát  thực hiện bầu cử trước, trong và sau bầy cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. BTV Huyện ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát; đảng ủy cơ sở tổ chức 55 cuộc kiểm tra đối với 52 tổ chức cơ sở đảng, 105 đảng viên. 58 cuộc giám sát đối với 219 tổ chức, 39 đảng viên. Tổ chức thành công cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Cộng Hòa, 34/35 xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện ghi nhận những kết quả mà công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền đạt được trong năm qua, chỉ rõ những tồn tại và hạn chế. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đồng chí thành viên BCĐ huyện, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về dự hội nghị hôm nay phát huy cao tinh thần, trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản hướng dẫn của TW, của tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng, tôn giáo để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Thường xuyên nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực quản lý tài chính; đất đai, xây dựng cơ bản và công tác cán bộ. Đặc biệt phải chủ động tham mưu  giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo sống "Tốt đời, đẹp đạo".Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 05-QC/HU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân.Thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân gắn với cải cách thủ tục hành chính; phát huy dân chủ trong việc xây dựng quy chế làm việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”. Trong thực hiện nhiệm vụ, phải có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau...; các đồng chí ở cơ sở chủ động báo cáo tình hình ở địa phương, đơn vị mình; báo cáo trung thực, không che giấu… để nắm rõ vụ việc, nguyên nhân và tìm ra các giải pháp tháo gỡ… BCĐ huyện đã giao Ban Dân vận - cơ quan Thường trực 2 BCĐ của huyện xây dựng Chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra năm 2022. Chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cơ sở…Các địa phương chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo; tập hợp đoàn viên, hội viên là người Công giáo tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động các giải pháp xây dựng cơ sở chính trị vùng giáo vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nguyên tắc “5K + vắc xin + thuốc + công nghệ thông tin + ý thức của người dân). Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân năm 2022, tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022; thực hiện luật 14, Nghị định 137, đón tết nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.756
Hôm qua : 2.429
Tháng 05 : 44.254
Năm 2022 : 318.046