A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 14/1, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự hội nghị....

 Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021

 

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc năm 2021, duy trì chế độ công tác đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức 9 kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy họp 25 kỳ, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 38 kế hoạch, 12 chỉ thị, 36 thông báo chủ trương, ... những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, thích ứng linh hoạt hiệu quả phòng chống dịch Covid 19.  Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị kinh tế ước đạt gan 19.000 tỷ đồng. 4 xã: Hồng Minh, Hòa Bình, Tiến Đức, Hồng An được hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định hoàn hành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tập trung giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn trả nợ xây dựng cơ bản, nông thôn mới và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, khôi phục phát triern sản xuất Công nghiệp, TTCN. 10/10 khoản thu sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện chú trọng công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nói và làm theo Nghị quyết. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Trong năm, có 11 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 44 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 73 chi bộ trực thuộc  Đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 1.717 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Hưng Hà phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung  lãnh dạo, chỉ đạo là tốt công tác  tư tưởng chính trị, đổi mới trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện vào cuộc sống. Nhất là thực hiện thành công chủ đề của năm 2022: “ Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính”.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng đảng năm 2021. Đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn xây dựng nông thôn mới, thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Phòng chống dịch Covid 19. Công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự có nhiều chuyển biến. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần làm tốt công tác tuyên giáo, định hướng dư luận tạo đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm. Làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận trong giải phóng mặt bằng, nắm chắc tình hình nhân dân không để phát sinh ở cơ sở. Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022: Tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chuẩn bị chu đáo phục vụ sản xuất vụ xuân. Chủ động phòng chống pháo nổ, vú khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách. Quản lý chặt chẽ lễ hội trong mùa dịch Covid 19.

 Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã ban hành; các nghị quyết về giải phóng mặt bằng; về phát triển giáo dục toàn diện; về phát triển du lịch sẽ ban hành thời gian tới. Thực hiện tốt các quy chế, chương trình công tác năm 2022; các chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, duy trì nền nếp các nguyên tắc, chế độ công tác đảng; triển khai thực hiện, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục  nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, vai trò quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của UBND huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2022 về “giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính” rà soát, tháo gỡ khó khăn để có biện pháp giải quyết, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, khu quy hoạch dân cư; tổ chức đấu giá đất để tạo nguồn trả nợ xây dựng, nông thôn mới. Chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương phối hợp tốt với nhà đầu tư triển khai và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xúc tiến triển khai Dự án đã ký kết.

Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ  mà hạt nhân là cán bộ  lãnh đạo có chất lượng, có phẩm chất đạo đức, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2022, trọng tâm là tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp trên tất cả các lĩnh vực gắn với kiểm tra, giám sát  trong lĩnh vực nông thôn mới, đô thị văn minh, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách. Kịp thời kiểm tra, giám sát những vụ việc nổi cộm trong dư luận xã hội. Tập trung lãnh dạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, quan tâm công tác  theo dõi, nắm bắt tình hình và thm mưu phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở, đối thoại trực tiếp với người dân, kịp thời kiểm tra giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng đảng. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập trung về cơ sở, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Đẩy nhanh cải tiến phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng chủ đề hành động năm 2022 “ Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính”.

Nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của huyện về việc gieo cấy lúa vụ xuân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội, Tết trồng cây mùa xuân. Thực hiện Luật 14, Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch Covid 19, theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng là người nước ngoài, thân nhân ở ngước ngoài về địa phương dịp Tết, kịp thời phát hiện cách ly các đối tượng liên quan không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Nhiệm vụ chính trị năm 2022 là rất nặng nề, đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022, bắt tay ngay vào giờ đầu, ngày đầu, không trông chờ, ỷ lại, ngại việc./.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy công bố các quyết định khen thưởng

 

Khen thưởng cho các tập thể thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2021

Tại hội nghị đã Công bố quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 3 cá nhân; khen thưởng cho 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc, 12 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 569
Hôm qua : 388
Tháng 06 : 19.802
Năm 2022 : 352.758