A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất.

       Sáng ngày 5/7, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Đ/c Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các Đ/c Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các Đ/c  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thủ trưởng một số phòng, ban liên quan và Lãnh đạo các xã, thị trấn đã tới dự….

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


       Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo kết quả cuộc  bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả cuộc  bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu  HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,31%. Kết thúc cuộc bầu cử, toàn huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 8 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện, đạt 100%; số đại biểu cấp xã, thị trấn bầu được 873 đại biểu. Huyện Hưng Hà không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng; không có số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử thêm.

        Đoàn chủ tọa Kỳ họp.

   Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua chương trình Kỳ họp.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND huyện.

   Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện. Kết quả, ông Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; ôngNguyễn Nhật Vinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện tiếp tục trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XX. ông Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; ông Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện: ông Bùi Trung Kiên - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện tiếp tục trúng cử các chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp HĐND huyện khóa XX đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện; bầu  14 Ủy viên UBND huyện; bầu 21 đại biểu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình về việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 và thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ nhất với 100% đại biểu nhất trí tán thành.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đ/c Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hưng Hà đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử. Về 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:

Một là, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ngay sau kỳ họp này khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy của chính quyền; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương; đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bảo đảm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan thuộc chính quyền các cấp trong huyện hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, Hội đồng nhân dân huyện, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Huyện ủy và Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; nắm vững 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển của huyện để bàn, quyết định các chương trình công tác, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Trước mắt, các cấp uỷ, chính quyền trong huyện tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”…

Ba là, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Bốn là, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan, nhất là việc thống nhất chương trình kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của Hội đồng nhân dân huyện. Tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc họp Thường trực Hội đồng nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Năm là, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần xác định đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Từng đại biểu phải nâng cao năng lực, kỹ năng của mình; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của đại biểu, thể hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình trong các hoạt động. Thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng để Hội đồng nhân dân huyện quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương.

Nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới, tin tưởng rằng Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển huyện, phát huy tốt truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Hưng Hà, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện...

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử các chức danh HĐND, UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương trên tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 177
Hôm qua : 1.283
Tháng 01 : 52.719
Năm 2022 : 52.719