A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp

Như tin đã đưa, sáng ngày 22/7, kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá XX tiếp tục làm việc tại hội trường và họp phiên bế mạc. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể và Lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã tới dự.  

Các đại biểu dự kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX.

          Đoàn chủ tịch kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX

         Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX. Tiếp theo các đại biểu HĐND huyện đã tham gia phát biểu, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tại kỳ họp.

     Tới dự và phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu, làm rõ 1 số vấn đề cử tri quan tâm, khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2021và 1 số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Đ/c Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:

Kính thưa Đoàn chủ tọa!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2021 là hết sức nặng nề; trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực tế của địa phương, UBND huyện đã trình HĐND huyện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực (như trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện đã nêu). Tiếp thu ý kiến tham gia của cử tri và các đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời; thay mặt UBND huyện, tôi xin nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới như sau:

1. Thứ nhất, về phát triển kinh tế

Đối với sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị hai thị trấn.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện thật tốt Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông đã được phê duyệt, bảo đảm kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức luân canh để đạt hiệu quả cao; có kế hoạch ứng phó hiệu quả, chủ động ngăn ngừa giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh hại cây trồng. Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2020 – 2025 ở một số địa phương để nhân ra diện rộng.

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Mở rộng các hộ nuôi cá lồng trên sông tại các vị trí đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bảo đảm giữ vững và phấn đấu vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp để bù đắp một phần trong tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covil - 19.

- Tiếp tục chỉ đạo 4 xã hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021; tiếp tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung nông thôn mới đến năm 2030 các xã và quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; hai thị trấn triển khai thực hiện quy hoạch chung và chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

- Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nước, bảo đảm công suất cung cấp đầy đủ, ổn định nước sạch đúng tiêu chuẩn cho nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đấu nối sử dụng nước sạch, phấn đấu hết năm 2021 có 100% hộ dân sử dụng nước sạch (hiện nay đã đạt 98,2%).

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm "Bốn tại chỗ". Các phòng, ngành, xã, thị trấn khẩn trương rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, khắc phục tư tưởng chủ quan, chông chờ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

- Về quản lý tài nguyên và môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém về công tác quản lý đất đai trong thời gian qua; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật nếu các tổ chức, cá nhân đã được Nhà nước cho thuê đất nhưng để hoang hóa, không sử dụng đúng mục đích và kém hiệu quả. Đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm trên địa bàn, nhất là việc bán đất trái thẩm quyền, lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. 

Khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất tạo nguồn kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng và thanh toán nợ XDCB, nhất là đối với diện tích dưới 3ha. Việc chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ đúng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiến hành ở những nơi có nhu cầu thực tế, có giá trị, được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ thiết thực cho việc tạo nguồn lực đầu tư phát triển; đồng thời phải bảo đảm tính công khai minh bạch, sử dụng có hiệu quả số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án của tỉnh, huyện; đồng thời chủ động triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án mới khi Nhà nước đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về những điểm xử lý tập trung; chủ động phối hợp, xử lý triệt để các điểm nóng về môi trường. Tăng cường kiểm soát việc xử lý nước thải, chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm môi trường. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong xử lý rác thải ở nông thôn.

Đối với sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh, kế hoạch của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện; đồng thời, chú trọng kiểm tra, phối hợp xử lý những doanh nghiệp vi phạm về ngành nghề, vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường.

- Lựa chọn các dự án không gây ô nhiễm môi trường và thu hút nhiều lao động để đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp hiện có; đồng thời, chú trọng phát triển nghề và làng nghề, tạo việc làm tại chỗ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo điều kiện cho tích tụ đất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn và phù hợp với lợi thế của từng địa phương.Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách

* Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo đảm đúng, đủ về trình tự, thủ tục, tránh lãng phí, thất thoát. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản để không phát sinh nợ đọng mới. Các địa phương chỉ khởi công xây dựng mới công trình khi đã thanh toán hết nợ xây dựng và được sự đồng ý của UBND huyện; kể cả những công trình phải xử lý khẩn cấp, vẫn phải được sự đồng ý của UBND huyện. Kiên quyết không không phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

* Về thu, chi ngân sách nhà nước

Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm 2021 (phấn đấu tăng thu ngân sách trên 10%, không tính thu tiền sử dụng đất). Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là thất thu thuế của các hộ kinh doanh cá thể và trong đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách; kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý, nếu cần thiết phải cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị chây ỳ, trốn thuế (Vấn đề này đã nêu nhiều lần, nhưng chuyển biến chậm).

 Các xã, thị trấn tập trung rà soát, quy hoạch, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các cấp, các ngành cần chủ động điều hành ngân sách theo phân cấp để bảo đảm cơ bản các nhiệm vụ chi trên địa bàn, hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh ngoài dự toán.

2. Thứ hai, về lĩnh vực văn hoá - xã hội

 Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

- Tiếp tục có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; kiểm tra, đánh giá đúng thực chất; quản lý chặt chẽ tài chính của các cơ sở giáo dục, nhất là việc chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch Covid – 19 và các dịch bệnh khác theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành Y tế.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động tại di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, tránh lợi dụng hành nghề mê tín, dị đoan.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, nhất là việc chủ động cung cấp, định hướng thông tin và tổ chức tuyên truyền có hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và chính xác, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, giữ vững ổn định ở cơ sở.Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

3. Thứ ba, về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức thanh tra công vụ ở một số cơ quan, xã, thị trấn; tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế; chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

4. Thứ tư, về công tác quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương theo kế hoạch; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, an toàn, đúng luật. Triển khai và thực hiện diễn tập Khu vực phòng thủ huyện bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng cao.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của Đảng, Nhà nước; nhận thức rõ được âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự.

- Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời, có cơ chế giám sát các cấp, các ngành và người đứng đầu các phòng, ngành, địa phương, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân; tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; lắng nghe ý kiến; kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Kính thưa Đoàn chủ tọa!

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đề ra. Nhân kỳ họp này, UBND huyện trân trọng đề nghị Huyện ủy, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện đối với UBND huyện; thông qua giám sát để kịp thời góp ý với các cơ quan, đơn vị, địa phương, với UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thay mặt UBND huyện, tôi đề nghị và kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, mở rộng dân chủ; đồng sức, đồng lòng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Khai thác tốt những thời cơ; kịp thời khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bất cập phát sinh ngay từ cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tích cực sâu sát cơ sở, sâu sát với nhân dân; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng; chia sẻ và phối hợp chặt chẽ trong từng nhiệm vụ; tăng cường cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tại cơ sở; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; cải cách và đổi mới tư duy; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia; tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân.

Về ý kiến của cử tri và nhân dân phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, UBND huyện chân thành cám ơn cử tri, nhân dân trong huyện và các đại biểu dự kỳ họp đã tham gia đóng góp, phản ánh, bầy tỏ tâm tư, nguyện vọng của cử tri về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các phòng, ngành, UBND xã, thị trấn, xem xét, tham mưu cho UBND huyện khẩn trương giải quyết, đồng thời kiến nghị với tỉnh những lĩnh vực thuộc quyền giải quyết của tỉnh, của Trung ương để trả lời cử tri và các đại biểu trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Th­ương binh Liệt sỹ; thay mặt UBND huyện, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí th­ương binh, bệnh binh và ng­ười h­ưởng chính sách nh­ư thương binh lòng biết ơn, những tình cảm trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện và toàn thể cử tri, Nhân dân trong huyện mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khoá 20 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, đoàn kết - đổi mới, kỳ họp thứ hai HĐND huyện khoá XX đã thành công tốt đẹp; HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai HĐND huyện  khóa XX.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và nêu rõ 1 số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Kính thưa: Các đại biểu khách quý; Các bị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện!

Kính thưa các vị cử tri và toàn thể nhân dân!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm, những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX. Tại kỳ họp, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động phong trào toàn dân tích cự ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID -19.

Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian qua; ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Nội dung các ý kiến phát biểu tại kỳ họp tập trung vào một số vấn đề quan trọng đang được đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm. Việc thảo luận được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Hội đồng nhân dân huyện hoan nghênh và trân trọng tiếp thu các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Đây là những đóng góp quan trọng và thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;  tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời gian tới.

Kính thưa các đại biểu quý khách, các đại biểu HĐND huyện!

Thưa cử tri và toàn thể nhân dân!

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 còn rất nặng nề; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Trên cơ sở kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm, qua thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trình tại kỳ họp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của toàn dân. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị; khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI vào cuộc sống.

  Thứ hai: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện vừa thông qua. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án để tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

          Thứ ba: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa có yếu tố vùng sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, có sự tham gia của doanh nghiệp. Quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1131, ngày 25/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 30, ngày 29/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão năm 2021 theo phương châm "Bốn tại chỗ". Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất đã hoàn thiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục; thu nộp đầy đủ, kịp thời tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để tạo nguồn vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản và tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

         Thứ tư: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tế; không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện; thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết các chính sách đối với người và gia đình có công. Bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

         Thứ năm: Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt sự phối hợp đồng bộ giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan hữu quan trong hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. Nâng cao chất lượng của hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Tăng cường đi thực tế; theo dõi giám sát các cơ quan chức năng thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm. Đề cao trách nhiệm của các phòng, ngành, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm giải quyết triệt để, chặt chẽ theo quy trình, đúng quy định của pháp luật.

          Kính thưa các đại biểu quý khách, các đại biểu HĐND huyện!

         Thưa cử tri và nhân dân trong huyện!

          Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thảo luận và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân và cử tri trong huyện. Đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Hội đồng nhân dân huyện; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

         Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Tôi hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi, cùng những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân toàn huyện. Sự đóng góp tích cực của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

         Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

          Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trân trọng gửi tới các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

         Một lần nữa thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong huyện lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

         Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

 

Hoàng Thuỷ

Đài TT – TH Hưng Hà

 

    

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 462
Hôm qua : 1.861
Tháng 01 : 49.020
Năm 2022 : 49.020