A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Lang mở rộng bàn các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giải phóng mặt bằng các khu quy hoạch

Sáng ngày 21/10, Thường trực Huyện ủy đã về làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Lang mở rộng bàn về các giải pháp phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đ/c Trần Thị Vân, Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo 1 số phòng, ban ngành của huyện đã tới dự....

 

               Các Đại biểu dự Hội nghị

                  Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

          Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

         Đồng chí Vũ Văn Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

      Đ/c Phạm Văn Duyệt- Chủ tịch UBND xã Văn Lang báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ, Chính quyền xã Văn Lang vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nền quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 189,69 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm. Trong đó nông nghiệp, chăn nuôi ước đạt 51,4 tỷ đồng; Tiểu thủ công nghiệp, Công nghiệp xây dựng  đạt 83,9 tỷ đồng; Thương mại và dịch vụ đạt 45,4 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,62%, tăng 0,48% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xã Văn Lang đã huy động sức mạnh nội lực từ nhân dân xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây mới các trường học, tu sửa các nhà văn hóa, nhà thờ tự của các thôn….Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện về việc tăng cường công tác giải phòng mặt bằng các khu đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đảng ủy xã Văn Lang đã ra Nghị quyết số 20/NĐ- ĐU. UBND xã Văn Lang đã xây dựng kế hoạch số 17 về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các khu đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền,vận động, phân tích, giải thích…. Tổng số hộ nằm trong quy hoạch của Thôn Thưởng Phúc là 105 hộ với tổng số 13.116,6m2 đất cơ bản và đất công ích. Đến nay, 79 hộ đã nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, còn 26 hộ chưa đồng thuận, chưa nhận tiền. Tổng số hộ nằm trong điểm quy hoạch dân cư Trạm bơm thôn Mỹ Lương là 75 hộ với tổng diện tích 4.500 m2. Đến nay 74/75 hộ đã ký đồng thuận giải phòng mặt bằng theo giá quy định của nhà nước, đã chạy được 1/3 ngôi mộ. Tại điểm quy hoạch khu Đồng Mư - thôn Thượng Ngạn có 11 hộ với diện tích quy hoạch 3.298 m2, đến nay các hộ đều chưa đồng thuận.  Lĩnh vực Văn hóa xã hội cơ bản ổn định, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện điều tra, truy vết cách ly y tế tập trung đối với 363 người từ tỉnh ngoài về địa phương, triển khai tiêm được 735 liều vắc xin phòng Covid-19. Công tác anh ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngay sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch các khu dân cư, Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phát biểu, thảo luận nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng tuy các ban ngành của huyện và Cấp ủy Đảng- Chính quyền, các lực lượng của đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động, phân tích, giải thích cho các hộ giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn 38 hộ chưa đồng thuận, còn đưa ra nhiều lý do, yêu cầu đối với Chính quyền và các ngành chức năng.Các đại biểu đều mong muốn Huyện ủy- UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của có chính sách, cơ chế và các biện pháp cứng rắn để cùng địa phương sớm giải phóng được mặt bằng, tạo nguồn ngân sách xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương theo đúng kế hoạch đề ra….

Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã phát biểu yêu cầu các đồng chí trong Bn chấp hành Đảng bộ - Chính quyền xã Văn Lang cần nêu cao vai trò lãnh đạo, năng lực chỉ đạo, điều hành công việc ở địa phương. Trong công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu lãnh đạo xã Văn Lang thực hiện đúng các quy trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của Nhà nước. Dừng các hoạt động cung cấp các dịch vụ sản xuất nông nghiệp và không thu các khoản phí tại các khu vực đất thu hồi. Áp dụng theo đúng quy định về giá cuả UBND tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đất và cây màu, tài sản trên đất. Địa phương bố trí quỹ đất để sẵn sàng quy đổi khi người dân có nhu cầu sản xuất. Bên cạnh đó, Đảng ủy - UBND xã Văn Lang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với các hộ có diện tích đất trong diện quy hoạch, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa các hộ với các ngành chức năng của huyện, của xã khi cần thiết.  Trước hết nêu cao vai trò tiên phong đi đầu của các cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể trong xã….Quyết tâm bằng mọi cách thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu địa phương cần bám sát và quán triệt đầy đủ các văn bản quy định của nhà nước về giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng, đủ quy trình các bước thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trước hết, Đảng ủy- Chính quyền từ xã đến các thôn làng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực  trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc với huyện. Thực hiện giải phóng mặt bằng thu hồi đất, quy hoạch khu dân cư để thanh toán nợ đọng cơ bản, đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận mọi ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh, những khu đất đã có quyết định thu hồi là khu đất của Nhà nước, được giải quyết theo thẩm quyền của Nhà nước, do vậy Cấp ủy - Chính quyền và ngành chức năng chỉ thực thi nhiệm vụ  theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất sẽ giúp cho xã Văn Lang trả nợ đọng cơ bản, tiếp tục xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau hội nghị này. Cấp ủy- Chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Văn Lang phải thật sự vào cuộc, nêu cao tinh thần đoàn kết của các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền, thuyết phục và thực hiện nghiêm túc quy trình các bước trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại các khu vực đã quy hoạch. Nếu không tuyên truyền, vận động được thì thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật. Giao cho các ngành chức năng của huyện chuẩn bị hồ sơ, văn bản của huyện để tổ chức cưỡng chế khi cần thiết, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng tại xã Văn Lang theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

 

Thu Uyên

Đài Truyền thanh - Truyền hình Hưng Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.704
Hôm qua : 2.429
Tháng 05 : 44.202
Năm 2022 : 317.994