A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19”.

Chiều ngày 4/6/2021, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến phát động phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”. Đ/c Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Hưng Hà có Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 35 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn….

 Hội nghị trực tuyến phát động phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” tại điểm cầu huyện Hưng Hà.

          Để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức hội nghị phát động trực tuyến Kế hoạch số 77/ KH- UBND ngày 3/6/2021 phát động phòng trào “ Toàn dân tham gia phòng chống, dịch Covid-19” . Các sở,ban, ngành, các huyện thành phố, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp , trường học tổ chức phát động hoàn thành xong trước ngày 15/6. Sau đó phát động đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động ký cam kết phòng chống dịch Covid-19, thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/6. Mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của TW, của Tỉnh về công tác phòng chống dịch, tác hại, tính chất, mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và từ bên ngoài vào địa phương; ý thức, trách nhiệm của công dân; các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng; kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh của nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, lấy “ phòng là chính” để mỗi ngõ xóm, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp là một “ pháo đài” vững chắc không để dịch xâm nhập. Chủ động tấn công, khoanh vùng, dập dịch không để lan rộng ra cộng đồng với phương châm “ chống dịch như chống giặc”. Xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng các mô hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19” gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Để phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”  thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

        Tại hội nghị, Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chức sắc, chức việc, tín đồ  tôn giáo, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát biểu hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19” do UBND tỉnh phát động với tinh thần quyết tâm cao nhất và cụ thể bằng những việc làm thiết thực nhất.

         Kết luận hội nghị,  Đ/c Nguyễn Khắc Thận- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã  ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19  thời gian qua. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 4, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh khá tạp, nhiều nguồn lây nhiễm, số ca bệnh dương tính Covid-19 trên địa bàn xuất hiện liên tục….Nhưng với sự  chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, kịp thời của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân nên đến nay dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được khống chế, Tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ nguồn bệnh lây nhiễm, xâm nhập từ tỉnh ngoài vào địa phương là rất cao. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các huyện,  thành phố cần ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa phương, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ người đi và về từ tỉnh ngoài. Xây dựng và lan tỏa phong trào “ Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19”. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch, mỗi người hãy bảo vệ mình chính là bảo vệ cộng đồng. Kiên quyết xử lý những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Nâng cao năng lực  hoạt động của các chốt kiểm dịch. Phát huy vai trò của các tổ tự quản, nắm chắc sự di biến động nhân khẩu của từng địa phương, kiểm soát người đi, về từ tỉnh ngoài. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên đi ra tỉnh ngoài, nhất là vùng có dịch. Vận động người thân không nên về tỉnh trong thời điểm hiện nay, nhất là từ vùng có dịch. Đối với người dùng điện thoại thông minh chủ động cài đặt phần mềm Bluzone, khuyến khích làm việc trực tuyến, qua điện thoại…Các đơn vị, địa phương cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch, phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát triệt để người về từ tỉnh ngoài và người từ tỉnh ra tỉnh ngoài…..kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công để huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phong trào “ Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19” góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân…..

        Đ/c Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19 - ngay sau hội nghị trực tuyến của Tỉnh kết thúc

          Ngay sau khi cuộc họp trực tuyến phát động phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” của UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã nêu rõ tình hình phức tạp và nguy cơ xâm nhập dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 77 của UBND tỉnh phát động phong trào “ Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” và công văn số  757 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động hạn chế tối đa đi ra ngoài huyện. Trường hợp bất khả kháng thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện. Hạn chế làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh, khuyến khích làm việc trực tuyến, qua điện thoại. Tăng cường tuyên truyền nhân dân trong huyện không nên đi ra tỉnh ngoài, nhất là đến địa phương có dịch, chủ động nắm thông tin, vận động người thân không nên về huyện trong thời điểm này, nhất là từ vùng có dịch. Đồng thời xây dựng phương án mở rộng khu cách ly tập trung của huyện lên quy mô 1000 giường. Đặc biệt chú ý đến việc chấp hành các biện pháp phòng bệnh đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại gia đình. Ngành y tế chủ động liên hệ tìm nguồn vắc xin, triển khai việc tiêm  vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nguồn kinh phí tự túc.Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại  chốt kiểm soát dịch Cầu Thái Hà và Cầu Triều Dương./.

 

Thu Uyên

Đài Truyền thanh- Truyền hình Hưng Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 495
Hôm qua : 594
Tháng 06 : 11.615
Năm 2021 : 147.766