A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

90 năm Ngày truyền thồng ngành Tuyên giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: Công việc thành hay bại một phần lớn là do tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí. Do đó “ Toàn Đảng phải là tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí, mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng ”.

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930) là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng cũng như khẳng định vị trí quan trọng của công tác tư tưởng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đây cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 28 tháng 5 năm 1987, Tỉnh ủy Thái Bình ra quyết định thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hệ thống Ban Tuyên giáo cấp huyện và cơ sở tiếp tục được kiện toàn.

Từ sau thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Ngành tuyên giáo huyện Hưng Hà làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt, tuyên truyền; sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị các cấp và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, các tư tưởng phản động, diễn biến hòa bình...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đã tập trung tuyên truyền về phong trào “xây dựng nông thôn mới"; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tập trung tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua: "Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, đưa Hưng Hà  trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong năm 2015; phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã tập trung tuyên truyền thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và “ tăng cường đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.... Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. …

 Thời gian tới, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng vẻ vang của quê hương, , ngành Tuyên giáo Hưng Hà cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020),  đội ngũ những người làm công tác tuyên  giáo của huyện càng thêm vinh dự, tự hào, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào trang sử vẻ vang của quê hương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh và cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

 


Nguồn:hungha.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 446
Hôm qua : 1.271
Tháng 05 : 28.300
Năm 2021 : 113.606
Tiểu sử tóm tắt