A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng.

Sáng ngày 5/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và thống nhất tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển…

Sáng ngày 5/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và thống nhất tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các cơ quan TW, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

 9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.513,3 tỷ đồng, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Nông - lâm, thủy sản ước đạt 2.568 tỷ đồng; Công nghiệp – TTCN và xây dựng 5.925,7 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ 2.019,6 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng. Diện tích gieo trồng cây vụ đông được mở rộng. Toàn huyện gieo trồng hơn 6000 ha cây màu vụ xuân, hè và hè thu. Công nghiệp – TTCN phát triển ổn định. Có 6 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư 135 tỷ đồng, 2 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến 25/9/2018, toàn huyện có 86,8% số hộ đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.767 trường hợp, phê duyệt 44 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Việc quản lý điều hành ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định.

3 tháng cuối năm 2018, huyện phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất 4.688,7 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 21,25%; Công nghiệp và xây dựng 57,72%; Dịch vụ 21,03%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 86% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,4%. 100% số hộ đấu nối, sử dụng nước sạch.....

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến làm rõ về việc sát nhập Trung tâm dân số với Trung tâm y tế; việc đặt tên phố, đánh số nhà với Thị trấn Hưng Hà và Thị trấn Hưng Nhân; tiến độ thực hiện việc giải quyết hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công; cơ chế hỗ trợ đối với các hộ nuôi cá lồng; tiến độ thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông; công tác đấu nối sử dụng nước sạch và tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm….

 


Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số lĩnh vực chuyên môn. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị phụ trách chú trọng công tác sản xuất vụ đông bằng các giống chủ lực, đảm bảo diện tích gieo trồng; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc – gia cầm. Về xây dựng nông thôn mới, các xã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Nâng cao các tiêu chí phù hợp với bộ tiêu chí mới. Chọn 2 xã Hồng Minh và Hồng An làm điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân ưu tiên mọi nguồn lực chỉnh trang cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh. Các phòng, ngành liên quan hỗ trợ xã Bắc Sơn đẩy nhanh tiến độ hòan thiện các tiểu mục, hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM. Hoàn thành GPMB cụm công nghiệp Thống Nhất và đẩy nhanh tiến độ GPMB cụm công nghiệp Đồng Tu để thu hút dự án đầu tư. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại các địa phương. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Về lĩnh vực văn hóa xã hội: các ngành liên quan và các xã – thị trấn quan tâm đến công tác tổ chức, ổn định hoạt động sau khi sát nhập ngành y tế. Nắm chắc dư luận sau rà soát các đối tượng được hưởng trợ cấp và đẩy nhanh tiến độ việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công đúng đối tượng, thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình ổn định an ninh chính trị. Duy trì việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức….góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh một số thành tựu nổi bật và những hạn chế còn tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các ngành liên quan phối hợp xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch số 49 về xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị và kế hoạch số 69 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020. Hỗ trợ xã Bắc Sơn hoàn thiện các thủ tục về đích nông thôn mới trong năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh đối với 2 thị trấn. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng đối với khu công nghiệp Thống Nhất, Đồng Tu. Phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục khởi công xây dựng Chợ Hưng Hà. Sớm đưa vào vận hành nhà máy Xử lý nước thải Phương La và 8 lò đốt rác của các xã. Tập trung cao việc giải phóng mặt bằng đối với 2 tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện. Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu năm 2018. Quan tâm chỉ đạo việc đặt tên phố, đánh số nhà đối với 2 thị trấn, giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công. Ổn định hoạt động của các cơ sở y tế, giáo dục sau khi sát nhập. Nắm vững, ổn định an ninh chính trị. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 500
Hôm qua : 932
Tháng 04 : 16.177
Năm 2021 : 75.187