A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY HƯNG HÀ - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

      Công tác tuyên giáo luôn có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, được các cấp ủy Đảng xem như một sức mạnh, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng ( 01/8/1930 - 01/8/2022)

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao chứng nhận cho thí sinh Đặng Hải Yến ( đứng thứ nhất, bên trái) - Giảng viên chuyên trách ( Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà) đạt giải 3 tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

 

Với chức năng là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Qua đó, nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

92 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác Tuyên giáo huyện Hưng Hà nói riêng không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 8 tháng đầu năm 2022 ngành Tuyên giáo huyện Hưng Hà luôn bám sát tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, trong huyện để tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm là Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị  (Khóa XIII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm; các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4,5 (khóa XIII); Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 03,04,-NQ/TU của Tỉnh ủy Thái Bình; các Nghị quyết số 03,04,05-NQ/HU và Chỉ thị 26- CT/HU của Huyện ủy. Đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Năm 2022 huyện xác định là năm thực hiện chủ đề: Cải cách hành và “Giải phóng mặt bằng. Với tinh thần đó,  6 tháng đầu năm  2022 , Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động ký kết chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Kết quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện gồm 12 nội dung, với Hội đồng Nhân dân huyện gồm 5 nhóm nội dung; với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện Hưng Hà giai đoạn 2021-2025  ;với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, dự luận xã hội, dự báo tình hình, đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Đặc biệt là những người làm công tác Tuyên giáo của huyện Hưng Hà càng thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 525
Hôm qua : 700
Tháng 08 : 6.091
Năm 2022 : 389.847