A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Sáng ngày 15/1/2021, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, đồng chí Dương Văn Lễ - Tỉnh ủy viên, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020

Năm 2020, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đại hội được BTV Tỉnh ủy chọn làm điểm cấp huyện) và đã được BTV Tỉnh ủy đánh giá cao. Công tác tuyên giáo đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyên truyền định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Năm 2020, đảng bộ huyện Hưng Hà có 11 cơ sở đảng, 78 chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và các chức danh khuyết thiếu sau đại hội đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật Đảng được tăng cường.

Công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Đã tập trung tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở. Phương thức lãnh đạo của Huyện ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bảo đảm theo Quy chế làm việc; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Nâng cao chất lượng các quyết định, đổi mới quy trình ra nghị quyết; cải tiến lề lối làm việc; tạo sự thay đổi cơ bản trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả công tác đảng đã đạt được trong năm qua, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy  nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng…

Thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền truyền thống và đặc thù, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng tuyên truyền, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước, của tỉnh và của huyện có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sát đúng với tình hình thực tế của huyện và nhiệm vụ của các đơn vị.

Phát động các phong trào thi đua, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm với quyết tâm cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo dịp Tết Nguyên đán đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, Tết trồng cây đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo đồng bộ, có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng đảng viên là người có đạo, đảng viên nông thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021, trọng tâm là tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp trên tất cả các lĩnh vực gắn với kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách… Kịp thời kiểm tra, giám sát những vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 109-KH/HU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời kiểm tra, giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quan tâm công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm bảo đảm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập trung về cơ sở, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Kiên quyết xử lý và kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm đối với công việc, lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, gây bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh cải tiến phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy Hưng Hà đã khen thưởng 23 tổ chức cơ sở đảng  hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng năm 2020./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.191
Hôm qua : 1.700
Tháng 02 : 16.341
Năm 2021 : 27.442