A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết Nghị quyết 335 và Nghị quyết 116

Sáng ngày 28/01, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 335 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà sớm đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì sự bền vững trong những năm tiếp theo và tổng kết Nghị quyết 116 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị....

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 335 và Nghị quyết 116

Năm 2015, Huyện Hưng Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Xác định, xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, do vậy, ngày 2/4/2015, BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết 335. Đảng ủy các xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch để triển khai, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kiện toàn các ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, ban quản lý xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở; phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn phụ trách địa bàn, lĩnh vực, tiêu chí để chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thực hiện. HĐND, UBND huyện ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng nông thôn mới; huy động tổng hợp các nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh để tiếp nhận nguồn xi măng theo Quyết định 19 của UBND tỉnh, huy động sự hưởng ứng của người dân và thực hiện có hiệu quả Quyết định 372 của UBND tỉnh, Nghị quyết 104 của Huyện ủy... tạo nguồn lực đầu tư, hoàn thành từng tiêu chí. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó các xã đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động, phá dỡ hàng trăm m2 tường bao, cổng dậu, hiến đất, góp tiền xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn... diện mạo nông thôn đã thay đổi từng ngày.

Ngày 30/12/2015, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết 116 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và công tác vận động quần chúng nhân dân. Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Các xã đã quy hoạch các vùng sản xuất gắn với quy hoạch chung nông thôn mới. Đã có những mô hình liên kết sản xuất ứng giống, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm vụ đông toàn huyện đạt trên 60 đến 65 %, thu nhập từ vụ đông đạt 150 triệu/ha.

Trong 5 năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị trong huyện đã tổ chức 43 lớp thu hút trên 11.500  lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Tiếp tục đổi mới công tác vận động nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào thi đua đã vận động nhân dân tham gia hiến trên 3 triệu m2 đất, hàng chục vạn ngày công lao động để làm giao thông, thủy lợi với số lượng đào đắp 2,8 triệu m3 đất; đóng góp 3.910 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 513 tỷ đồng ; các xã đã xây mới, sửa chữa nâng cấp 33/33 nhà văn hóa xã , xây mới 170/240 nhà văn hóa thôn; xây mới 872 phòng học; làm mới, cải tạo nâng cấp 1.104 km đường các loại...

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá và ghi nhận những thành quả xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, các xã, thị trấn tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh sau hội nghị, Huyện sẽ ban hành nghị quyết, chuyên đề về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, Đảng bộ các xã, thị trấn:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên nhân dân về xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị trên cơ sở phát triển các sản phẩm OCOP, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp tại các điểm trong quy hoạch nông thôn mới, phát triển đàn trâu bò theo chuỗi liên kết. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề giai đoạn 2020 – 2025, tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa, nâng cao chất lượng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kểu mẫu, cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 335 và Nghị quyết 116 

Nhân dịp này, Huyện ủy Hưng Hà đã khen thưởng 16 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 335 và Nghị quyết 116./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 462
Hôm qua : 1.271
Tháng 05 : 28.316
Năm 2021 : 113.622
Tiểu sử tóm tắt